วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สูตรขนมไทย

สูตรขนมไทย
สูตรขนมไทย แนะนำวิธีการทำในแต่ละชนิด ซึ่งมีเสน่ห์ และรสชาติที่ไม่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องบอกเลยว่า สูตรขนมไทย นั้นจะต้องใช้ความตั้งใจที่สูงมาก ละเมียดละไม ด้วยความวิจิตรและบรรจง ให้อยู่ในรูปแบบของรสชาติ กลิ่น และให้อยู่ในรูปของเชิงศิลปะ ขนมไทยนั้นอยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน และถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ สูตรขนมไทย จะแสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบ และองค์ประกอบที่สำคัญ ซึ่งสามารถดัดแปลงให้แตกต่างกัน เราจะจัดหาวิธีการทำได้จริง ให้สวยงามและเอร็ดอร่อยรวมทั้งมีคุณค่าทางจิตใจและทางโภชนาการ สูตรขนมไทย เป็นขนมพื้นบ้านในภาคต่างๆ ซึ่งแต่ละภาคจะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันและรสชาติแตกต่างกันออกไป ขนมไทย สามารถที่จะใช้ในวาระ และโอกาสต่างๆได้ สูตรขนมไทย ที่ดีจะต้องพิถีพิถันและเอาใจใส่เป็นอย่างมากจึงจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุด ต้องใช้ประสบการณ์และคนฝึกสอนที่ชำนาญการอย่างมากและต้องเป็น "สูตรอาหาร" ที่ละเอียดที่สุด และวิเคราะห์ให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารของวงการอาหาร